Als je een Excel sheet maakt en je wilt de huidige datum en tijd weergeven, kan gebruik gemaakt worden van de functie =now() (engels) of =nu() (nederlands). Deze functie geeft de huidige datum en tijd weer in 1 cel. Indien je echter in een volgende cel slechts de tijd wilt abstraheren uit deze cel, dan kan je gebruik maken van de functie =mod() (Engels), =rest() (Nederlands)

De functie mod (of rest) geeft je de rest, nadat een getal gedeeld wordt door een deler. Net zoals je vroeger deed op school bij het staartdelen. Bijvoorbeeld: de functie =mod(10;6) geeft als resultaat 4, immers als je 10 deelt door 6 blijft vier over.

Aangezien in Excel de cijfers achter de komma de tijd weergeven, moet je ervoor zorgen dat wat uit je formule komt enkel de cijfers achter de komma zijn! Dit doe je zo: =MOD(datumveld;1) of REST(datumveld;1).

Hieruit krijg je dus als rest de cijfers achter de komma: deze kan je dan opmaken als tijd en klaar!

Als je nu alleen de datum wilt hebben, maar niet de tijd, dan kan je gebruik maken van de formule =Int() (Engels) of =integer() (Nederlands). Deze formule toont alleen de hele getallen. Dus 1,2345 wordt gewoon 1. Een alternatief is gebruikt te maken van de formule =Roundown() (Engels) of Afronden.naar.beneden() (Nederlands).

Hieruit krijg je dus als rest de cijfers achter de komma: deze kan je dan opmaken als datum en klaar!

Join the Forum discussion on this post