Bevio_image-testimonials

Office 365

Bevio biedt u de onderstaande diensten aan.

Tijdens een vrijblijvende kennismaking brengen wij u graag op de hoogte van onze aanpak en de kosten verbonden aan onze dienstverlening.

Als u dit op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken via “Contact”.

Opstellen business case

OPSTELLEN BUSINESS CASE

De business case geeft weer hoe uw organisatie vanuit de bestaande setting op een effectieve wijze kan worden gemigreerd naar de cloud. De gewenste IT functionaliteiten en huidige configuratie vormen het uitgangspunt. Onderdelen van de business case zijn een concreet stappenplan, de planning en bijbehorende kosten. In feite heeft u hiermee een document in handen waarmee u een weloverwogen besluit kunt nemen aangaande deze belangrijke stap voor uw bedrijf.

Migratie van uw huidige omgeving naar Office 365

Het migratiescenario vloeit voort uit de configuratie van uw huidige omgeving. Indien bijvoorbeeld uw mailomgeving gehost wordt op een Exchange server zal het migreren van de mail naar Office 365 geautomatiseerd kunnen verlopen. Een ander belangrijk onderdeel in de migratie is het configureren van de werkstations zodat ze optimaal kunnen werken met de cloudservices.

Inrichten van de Office 365 diensten

De 365 diensten – SharePoint, Exchange en Skype – zijn in feite servergebaseerde diensten die functioneel moeten worden ingericht. Microsoft verzorgt de technologie en Bevio richt dit onderdeel functioneel voor u in. Denk hierbij aan het activeren van de licenties, aanmaken gebruikers, toewijzen licenties, koppelen van uw domeinnaam en active directory, aanmaken teamsites en bibliotheken, instellen machtigingen et cetera.

beheren van de Office 365 diensten

Nadat we de omgeving voor u hebben ingericht en uw data gemigreerd, moet de omgeving worden beheerd. Voorbeelden hiervan zijn: licentiebeheer, gebruikersmutaties bij in- en uitdiensttreding zoals het verwijderen van een mailbox, het indienen van een service request bij Microsoft in het geval van een serviceonderbreking, en het op afstand wissen van de data op een iPad als deze is gestolen.

Gebruikerstrainingen

Zodra u de overstap heeft gemaakt naar de nieuwe omgeving is het van belang dat gebruikers er direct goed in kunnen werken. Gebruikerstrainingen zijn dan essentieel. Deze plannen we dan ook direct na het migratiemoment zodat we aan de hand van de real life omgeving de instructies kunnen geven. De gebruikers kunnen tijdens de sessie zelf op de eigen pc oefenen en hun vragen stellen.

Apparaatbeheer door middel van Windows Intune

Voor wat grotere omgevingen is apparaatbeheer door middel van Windows Intune een aantrekkelijke optie. Ook Windows Intune is een volledig cloudgebaseerde dienst waarmee de apparaten in de organisatie worden beveiligd en gecontroleerd worden voorzien van updates. Via Intune kan software gedistribueerd worden naar een apparaat of groep van apparaten.
Intune legt veel data vast van de beheerde hardware en users zodat het ook als een soort CMDB kan worden gebruikt.

Servicedesk voor gebruikers

Bevio beschikt over een professionele servicedesk van waaruit onze collega’s issues oplossen en vragen beantwoorden van gebruikers. In ons ticketsysteem leggen we alle correspondentie vast. Doordat onze collega’s op de servicedesk zich hoofdzakelijk bezighouden met Office 365 gerelateerde vraagstukken kunnen we snel en effectief handelen waardoor de gebruikers in vrijwel alle gevallen direct geholpen zijn. Wel zo prettig als je niet in de wacht hoeft te staan, en je vraag niet  wordt geparkeerd omdat er een 2e lijns techneut nodig is.

Contract- en projectmanagement

Wij adviseren onze relaties over IT inkooptrajacten variërend van de aanschaf van hardware tot en met de inkoop van een ERP provider of managed hoster. Als single point of contact voor alle IT gerelateerde zaken monitoren we vervolgens namens onze klant de contractafspraken met derden. Bij complexere IT projecten – waarbij de klant op zoek is naar een regierol vanuit IT kennis en ervaring – nemen we het projectmanagement op ons namens de klant.