Thin Client

Office 365 via thin client

We krijgen nogal eens de vraag of thin clients geschikt zijn om te werken met…