Ga naar de cloud

De bewezen Bevio methode

Bevio begeleidt dagelijks organisaties naar de cloud. Dat doen we steeds op een vergelijkbare, beproefde en bewezen manier. We nemen tijd voor een goede analyse van de wensen en eisen en schrijven een gedegen business case en migratieplan. Op hoofdlijnen hanteren we onderstaande aanpak.

Opstellen business case

In de business case brengen we de gewenste IT functionaliteiten en de huidige inrichting van uw ICT omgeving in kaart. Samen vormen ze het uitgangspunt voor een effectieve migratie naar de cloud. De business case biedt u een concreet stappenplan, planning en kostenraming. U kunt een weloverwogen besluit nemen over deze belangrijke stap voor uw bedrijf.

Migratie van uw huidige omgeving naar de cloud

De configuratie van uw huidige IT-omgeving bepaalt het migratiescenario. Hoe stroomt de informatie door uw organisatie? Wie gebruikt welke functionaliteit? Wordt uw mail gehost op een Exchange server, dan kan de migratie naar 365 geautomatiseerd verlopen. Voor de migratie van uw documenten maken we gebruik van de beste tooling zodat er geen onnodige downtime of dataverlies ontstaat.

Inrichten van de online diensten

365 diensten als SharePoint Online en Exchange Online moeten vanaf de server functioneel beschikbaar komen voor uw organisatie. Microsoft biedt hiervoor de technologie, Bevio richt het voor u in. Denk aan het activeren en toewijzen van licenties, aanmaken van gebruikers, koppelen van uw domeinnaam en Active Directory, aanmaken teamsites en bibliotheken, instellen machtigingen et cetera. Minstens zo belangrijk is dat uw werkstations goed worden ingericht en geconfigureerd, zodat ze optimaal kunnen werken met de cloudservices.

Gebruikerstraining

Om de overstap naar de nieuwe omgeving succesvol te laten verlopen, starten we tijdig met gebruikerstrainingen. De gebruikers kunnen in de real life omgeving op de eigen pc oefenen en hun vragen stellen.

Beheren van de nieuwe ICT omgeving

Nadat we de omgeving voor u hebben ingericht en uw data gemigreerd, moet de omgeving worden beheerd. Voorbeelden: licentiebeheer, gebruikersmutaties bij in- en uitdiensttreding, het indienen van een serviceverzoek bij Microsoft in het geval van een serviceonderbreking, en het op afstand wissen van data op een laptop of iPad bij diefstal. Bevio kan ook uw lokale netwerk inrichten en beheren.

Servicedesk voor gebruikers

Op de servicedesk van Bevio werken cloud experts voor alle dagelijkse en minder alledaagse gebruikers issues. Doordat onze focus volledig ligt op 365, Azure en EMS zijn onze supportmedewerkers in staat u snel en goed op weg te helpen. Niet in de wacht, maar direct deskundige hulp.

Apparaatbeheer met Windows Intune en preconfiguratie van nieuwe pc’s via Autopilot

Met behulp van het volledig cloudgebaseerde Intune kunnen de pc’s en mobiele apparaten in de organisatie worden beveiligd en gecontroleerd worden voorzien van software en updates. Intune legt bovendien geautomatiseerd de data vast van de beheerde computer hardware en software. Intune is een onderdeel van Microsoft Enterprise Mobility + Security [interne link naar pagina: Beveilig met EMS]. Door middel van Windows Autopilot configureren we nieuwe pc’s vanuit de cloud. Zodra de gebruiker de pc uit de doos haalt, is deze met een paar eenvoudige klikken bedrijfsklaar.

Contract- en projectmanagement

Wij adviseren u graag over IT inkooptrajecten variërend van de aanschaf van hardware tot en met de inkoop van gespecialiseerde software. We fungeren – al naar gelang de afspraken – als single point of contact voor alle IT gerelateerde zaken, monitoren contractafspraken met derden en nemen onze rol als projectmanager.