Stabiel, gebruikersvriendelijk en absoluut veilig

“Wij hechten veel waarde aan een veilige, stabiele en gebruiksvriendelijke ICT-omgeving die we vanaf elke plek en met ieder apparaat goed kunnen benaderen. En veiligheid is vanwege de dossiers die we namens cliënten behandelen een absolute vereiste. Bevio heeft ons goed bevraagd en is daarna gekomen met oplossingen die brengen wat wij wensen. Het resultaat? Onze ICT-omgeving is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk, zonder dat we gebruikmaken van een serverpark en ingewikkelde, vaak slecht functionerende terminal sessies of VPN verbindingen. Wij loggen eenvoudig in met onze pc’s, tablets of smartphones op de beveiligde online omgeving. Die omgeving is bovendien zeer stabiel en vergt minimaal beheer. Daardoor blijven de kosten beperkt. Belangrijk pluspunt is bovendien dat als onze bezetting wijzigt, we eenvoudig aanpassingen kunnen doorvoeren op alle onderdelen van het ICT-systeem.”

Jessica Niezen

Jessica Niezen
Arbeidsrechtadvocaat en partner bij Ovidius

Over Ovidius

Ovidius is een ‘boutique’ advocatenkantoor in Amsterdam. Boutique duidt op een diepe specialisatie op enkele rechtsgebieden. Bij Ovidius zijn dat de gebieden arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en privacyrecht. Binnen deze rechtsgebieden wordt zowel geadviseerd als geprocedeerd. Kernwoorden in de dienstverlening: pragmatisch, toegankelijk, persoonlijk betrokken, sparringpartners.


Oplossing voor verouderde en trage server omgeving

“Voedselbanken Nederland ondersteunt vanuit Houten alle lokale voedselbanken bij het bestrijden van armoede in Nederland. Dit doen we door de mensen die het ‘t hardste nodig hebben te voorzien van voedselpakketten. Dit is een enorme logistieke uitdaging waarbij we afhankelijk zijn van juiste en tijdige/actuele informatie. Zodoende zijn we gebaat bij een stabiele en veilige IT omgeving. We zijn overgestapt naar Office 365 onder de deskundige begeleiding van Bevio. Geen eigen servers meer en niet meer afhankelijk van specialistische technische kennis. Onze gebruikers kunnen met al hun ICT vragen terecht bij de Office 365 servicedesk van Bevio. Onze ANBI status zorgt dat vrijwel alle Office 365 licenties gratis zijn, waardoor de kosten van deze opzet voor ons beperkt zijn.”

Rob Voedselbank

De heer R. van der Marck
Bestuurslid met ICT in de portefeuille

Over Voedselbank Nederland

Via 169 lokale voedselbanken met in totaal 523 uitgiftepunten verstrekte Voedselbanken Nederland in 2018 aan 140.000 mensen (33.000 gezinnen) ca. 44 miljoen producten met een geschatte commerciële waarde van € 74 miljoen. Gemiddeld werden wekelijks per gezin 26 artikelen uitgereikt met een gezamenlijke waarde van € 43,00. Hiermee verwezenlijken de voedselbanken hun belangrijkste doelstellingen: Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en het voorkomen van verspilling van goed voedsel. (bron: Jaarverslag 2018, Voedselbanken Nederland).


We benutten de voordelen van online werken

“Wij werkten al langer met Office 365, maar werden slecht begeleid. Daardoor kenden én gebruikten we lang niet alle mogelijkheden die het biedt. Omdat we bovendien steeds meer problemen gingen ervaren, stonden we open voor een alternatief. Zo kwamen we in contact met Bevio. De adviseurs van Bevio gingen voortvarend te werk, ze namen het beheer van onze Office 365-omgeving over en richtten deze opnieuw in. Geheel naar onze wensen. Nu maken wij volop gebruik van alle mogelijkheden en gemakken die Office 365 biedt. Voor de adviseurs van Bevio hebben 365 en de cloud geen geheimen, waardoor wíj nu van een stabiele omgeving gebruik kunnen maken.”

Martijn Amstone

Martijn de Jong
Partner bij Amstone Tax Lawyers

Over Amstone Tax Lawyers

Amstone Tax Lawyers is een onafhankelijk belastingadvieskantoor met brede ervaring in de nationale en internationale belastingadviespraktijk. Een gedreven en ondernemend team, dat hecht aan praktisch advies, uitvoerbaarheid, transparantie en een heldere communicatie naar cliënten. Gevestigd in het centrum van Amsterdam.