Als je in Word iets hebt geplakt, zal de cursor aan het eind van de geplakte sectie komen. Indien je wilt dat de cursor weer op de oorspronkelijke plaats gezet wordt, bijvoorbeeld omdat je je geplakte tekst nog eens goed na wilt lezen, dan kan je op SHIFT+F5 drukken. De cursor komt dan weer terecht op de positie die de cursor had voordat je hebt geplakt.