Het is in SharePoint Online mogelijk om samen tegelijkertijd aan hetzelfde document te werken. De vergrendeling van een document tijdens het bewerken gebeurt op alineaniveau. M.a.w. je kan wel met meerdere personen aan verschillende alinea’s werken, maar niet aan eenzelfde alinea.

Join the Forum discussion on this post