Windows Intune is de cloud oplossing van Microsoft om pc’s en mobiele apparaten te beheren, applicaties te distribueren, updates te managen en om rapportage over de in gebruik zijnde devices te verkrijgen. Daarnaast biedt Windows Intune beveiliging tegen virussen en Malware.

Het is niet wenselijk dat (eind)gebruikers de Windows Intune software zomaar van hun computer kunnen halen, immers dat zou de beveiliging van je computer onderuit halen. Daarom heeft Microsoft er voor gekozen om Windows Intune niet te laten verschijnen in het venster Programma’s en onderdelen (Add/Remove Program). De aanbevolen werkwijze om de Intune client te deinstalleren is door middel van de Windows Intune portal. In deze portal kan je een computer die aangesloten is op Windows Intune de opdracht geven om Windows Intune te verwijderen. Mocht dit niet baten kun je door middel van de onderstaande drie stappen Windows Intune verwijderen van de computer, mits je administratieve rechten op je computer hebt:

  1. Open een Command Prompt (waar je administratieve rechten bij hebt)
  2. Ga naar: %programfiles%MicrosoftOnlineManagementCommon
  3. Type de volgende opdracht in: ProvisioningUtil /UninstallAgents /WindowsIntune