Ovidius

Jessica Niezen 
arbeidsrechtadvocaat en partner van het kantoor


“Wij hechten veel waarde aan een veilige, stabiele en gebruiksvriendelijke ICT-omgeving die vanuit iedere plek en met ieder apparaat goed te benaderen is. Bevio heeft ons hierover erg goed geadviseerd en dit heeft het gewenste resultaat opgeleverd. Onze IT-omgeving is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk, zonder dat we gebruikmaken van een serverpark en ingewikkelde, vaak slecht functionerende, terminal sessies of VPN verbindingen. Wij loggen eenvoudig in met onze pc’s, tablets of smartphones op de beveiligde online omgeving. De omgeving is stabiel en het beheer daarvan is minimaal waardoor de kosten beperkt blijven. Belangrijk pluspunt is bovendien dat als onze bezetting wijzigt, we eenvoudig aanpassingen kunnen doorvoeren op alle onderdelen van het ICT-systeem.”