Westburg

De heer E. Boneschanscher
CEO Westburg


“Wij hebben Bevio gevraagd een verkenning te doen naar de opties betreffende een nieuwe IT infrastructuur en beheerorganisatie. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren: beduidend lagere kosten per werkplek en een eenvoudig te beheren omgeving. Dit heeft geresulteerd in een detailontwerp van de nieuwe ICT omgeving waarin Office 365 en SAP Business One geïntegreerd zijn opgenomen. Vanwege onze goede ervaringen met de cloudapplicatie Salesforce was de stap naar de Office 365 cloud snel gezet. Bevio heeft ons hierin vakkundig begeleid. Iedere transformatie dient zorgvuldig te worden uitgevoerd, zodat de gebruikers zich de nieuwe situatie snel eigen maken en de pay off in de vorm van lagere kosten en een hoger rendement wordt waargemaakt. Bevio heeft dit onder meer gerealiseerd door verschillende voorlichtingssessies en gebruikerstrainingen.”