Natick wordt te water gelaten.

Koelen is kostbaar

Het hosten van Office 365 en Microsofts andere diensten is gezien de grote hoeveelheid afnemers geen simpele onderneming. Microsoft heeft hier wereldwijd een veelvoud van Datacenters voor ingericht. Een van de grotere kostenposten in het onderhoud van deze datacenters is het koelen van de hier aanwezige servers. Computers, zeker vele ‘high end devices’ dicht op elkaar genereren namelijk een immense hoeveelheid hitte.

Diep is koud

Nu is Microsoft met het oog op duurzaamheid en kostenbesparing aan het experimenteren met ‘onderwater datacenters’. De eerste proef, Project Natick, is ondertussen al achter de rug.


Video: Microsoft Research

Men heeft, ergens voor de kust van Californië een stalen capsule met daarin een ‘minidatacenter’ te water gelaten. Het doel van Project Natick is om te kijken in hoeverre het inzetten van deze onderwater datacenters haalbaar en rendabel is. Een van de grote voordelen van een onderwaterdatacenter is dat ze door het water op een zeer efficiënte en milieuvriendelijke manier worden gekoeld. Verder is het mogelijk om op deze manier de datacenters dicht bij je eindgebruikers te plaatsen – zowat de helft van de wereldbevolking leeft minder dan 200km uit de kust – wat de snelheid van de dienst ten goede komt.

Een goede leerschool

De ervaringen die met Project Natick zijn opgedaan hebben onder andere uitgewezen dat dergelijke onderwater-datacenters snel te bouwen en plaatsen zijn. Handig als er bijv. in noodgevallen snel meer capaciteit nodig is. Naast snel was de ‘unit’ ook bijzonder stabiel, stabiel genoeg om in te zetten voor Azure, Microsoft haar Cloudhosting platform. Verder had de capsule tegen de verwachtingen in erg weinig impact op de omgeving. Microsoft wil in de toekomst nagaan of het mogelijk is om de datacenters ‘zelfvoorzienend’ te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van energie opgewekt door golfslag en getij.

De tijd zal het leren

Of deze experimenten daadwerkelijk tot de implementatie van onderzeese datacenters zullen leiden, daar kunnen we enkel over speculeren. Wel heeft Microsoft aangegeven met de inzichten die Project Natick heeft gegeven al enkele zaken binnen de bestaande diensten te hebben kunnen optimaliseren, zoals bijv. de duurzaamheid van de hardware doordat men heeft geleerd deze beter af te stellen.