Internet of Things diagram

Salesforce is een professionele webbased CRM dienst vergelijkbaar met Microsoft Dynamics CRM. Sinds kort biedt Salesforce de mogelijkheid om deze dienst te koppelen aan het ‘Internet of Things’. Dit gaat dmv de Salesforce Thunder dienst, een Cloud hosted service die in staat is om grote hoeveelheden data Real-Time te verwerken. 

Wat is IoT

IoT, ook wel het internet of things, is een begrip dat staat voor het feit dat steeds meer apparaten zijn aangesloten op het internet en op deze wijze informatie kunnen delen. Denk hierbij aan smart-tv’s, lampen, thermostaten en wasmachines die vanaf je smartphone te bedienen zijn, maar ook industriële toepassingen zoals windmolens en pompen die via sensoren onderhoudsinformatie versturen.

Een uitstekende combinatie

Het is nu dus mogelijk om een koppeling te maken tussen je ‘Internet of Things’ en Salesforce. Apparaat-info kan naar Salesforce worden verzonden wat vervolgens kan worden gebruikt voor het opstellen van rapporten en maken van analyses. Interessant is dat je geautomatiseerd bij het detecteren van bepaalde gegevens het systeem allerhande acties kan laten ondernemen. Denk aan een ‘slimme thermostaat’ die data verstuurt aan Salesforce over een mogelijke defect, waarna vanuit Salesforce automatisch een mail wordt gegenereerd aan de serviceafdeling en een monteur wordt ingepland.

Zeeën van informatie

Het is prachtig om te zien dat een bedrijf als Salesforce stappen zet om de grote hoeveelheden data gegenereerd door het Internet of Things inzichtelijk te maken zodat men deze, al dan niet geautomatiseerd, de juiste opvolging kan geven. Wij zijn wat dat betreft dan ook erg nieuwsgierig naar hoe er gebruik gemaakt gaat worden van deze mogelijkheden en in welke richting dit zich gaat ontwikkelen.