Wetboek

Microsoft maakt zich sterk voor de privacy van haar internationale klanten. Microsoft zet op nationaal niveau nu een tandje bij door een rechtszaak aan te spannen tegen de Amerikaanse overheid met als aanleiding de vele verzoeken om klant-data die vergezeld worden door een gerechtelijk bevel tot geheimhouding.

Buitensporig

Microsoft heeft aangeven met een dergelijk bevel te kunnen leven wanneer dit strikt noodzakelijk blijkt. Uit de cijfers blijkt echter dat door de ‘vage’ richtlijnen voor deze ‘noodzaak’ de Amerikaanse overheid een gewoonte maakt van het uitvaardigen van deze geheimhoudingsplicht. Men is bij Microsoft van mening dat er hele concrete en strenge richtlijnen moeten komen alvorens er een bevel tot geheimhoudingsplicht kan worden afgegeven door de overheid.

Van de 5624 verzoeken om data de afgelopen 18 maanden waren 48% (2576) voorzien van een geheimhoudingsbevel. Van al deze verplichtingen tot geheimhouding waren 68% (1752) niet voorzien van een einddatum. In principe zou dit Microsoft verplichten tot in het oneindige te zwijgen. Onacceptabel, aldus de Softwareslijter uit Redmond.

Ongrondwettig

Microsoft noemt in haar aanklacht de praktijken van de Amerikaanse Overheid ronduit ongrondwettig. Men meent dat de overheid zo het recht op ‘vrijheid van uiting’ en het recht op ‘informatie over doorzoeken of inbeslagname van eigendommen door de overheid’ overtreedt. Wordt vervolgd!