Al ruim 40 jaar geleden orakelde men over ‘het papierloze kantoor’. Sommigen uitten zelfs de verwachting dat tegen 1990 er nagenoeg geen papier meer zou worden gebruikt.

De realiteit

Ook nu nog is het papier razend populair. Er is uitgezocht dat jaarlijks door bedrijven in Amerika ruim anderhalf biljoen vellen papier worden afgedrukt. Een schril contrast met eerdergenoemde voorspelling.

Een goed voorbeeld van een branche waarin papier nog een belangrijke rol speelt is bijv. de Advocatie. Hier wordt met regelmaat het faxapparaat nog gebruikt om op een veilige en snelle manier documenten uit te wisselen.

De toekomst

Volgens een Amerikaanse analist waren in 2007 de hoogtijdagen van het papier. Sindsdien is er weer een dalende trend zichtbaar.

Dit is te danken aan een combinatie van de moderne technologie – denk hierbij aan smartphones, tablets en online diensten die samenwerking faciliteren, zoals bijv. Office 365 – en de nieuwe generatie de deze technologie (sneller) omarmt.

Al zullen we het dan niet in de nabije toekomst bereiken, het papierloos werken lijkt toch aan de verre horizon te gloren.