SharePoint 2013 Logo

Meer Cloud-Opslag voor 365 klanten

Eerder hebben wij u bericht over de plannen van Microsoft om OneDrive opslag praktisch onbeperkt te maken voor afnemers van de Enterprise abonnementen. Inmiddels is de verhoging van 1TB naar 5TB voor de daarvoor in aanmerking komende OneDrive for Business afnemers zo goed als overal uitgerold. Naast deze verhoging heeft Microsoft nu tevens enkele andere verbeteringen en uitbereidingen aangekondigd m.b.t. SharePoint Online en OneDrive for Business.

 

Standaard meer, voor grotere bestanden

Nu wordt ook de basisopslag van SharePoint online binnenkort drastisch verhoogd. Microsoft verhoogt deze opslagruimte van 10GB naar 1TB (+500MB per gebruiker) en doet dit voor alle commerciële abonnementen. Microsoft biedt naast de verhoging van de standaard opslag natuurlijk nog altijd de mogelijkheid om voor een scherpe prijs extra opslag bij te kopen.

Naast deze ophoging van opslagruimte wordt de maximaal te uploaden bestandsgrootte voor SharePoint Online verhoogd naar de 10GB, zodat de extra opslagruimte nu ook gebruikt kan worden voor grote bestanden. Denk hierbij aan videomateriaal, Photoshop bestanden of CAD bestanden.


Internet of Things diagram

Salesforce en het internet of things

Salesforce is een professionele webbased CRM dienst vergelijkbaar met Microsoft Dynamics CRM. Sinds kort biedt Salesforce de mogelijkheid om deze dienst te koppelen aan het ‘Internet of Things’. Dit gaat dmv de Salesforce Thunder dienst, een Cloud hosted service die in staat is om grote hoeveelheden data Real-Time te verwerken. 

Wat is IoT

IoT, ook wel het internet of things, is een begrip dat staat voor het feit dat steeds meer apparaten zijn aangesloten op het internet en op deze wijze informatie kunnen delen. Denk hierbij aan smart-tv’s, lampen, thermostaten en wasmachines die vanaf je smartphone te bedienen zijn, maar ook industriële toepassingen zoals windmolens en pompen die via sensoren onderhoudsinformatie versturen.

Een uitstekende combinatie

Het is nu dus mogelijk om een koppeling te maken tussen je ‘Internet of Things’ en Salesforce. Apparaat-info kan naar Salesforce worden verzonden wat vervolgens kan worden gebruikt voor het opstellen van rapporten en maken van analyses. Interessant is dat je geautomatiseerd bij het detecteren van bepaalde gegevens het systeem allerhande acties kan laten ondernemen. Denk aan een ‘slimme thermostaat’ die data verstuurt aan Salesforce over een mogelijke defect, waarna vanuit Salesforce automatisch een mail wordt gegenereerd aan de serviceafdeling en een monteur wordt ingepland.

Zeeën van informatie

Het is prachtig om te zien dat een bedrijf als Salesforce stappen zet om de grote hoeveelheden data gegenereerd door het Internet of Things inzichtelijk te maken zodat men deze, al dan niet geautomatiseerd, de juiste opvolging kan geven. Wij zijn wat dat betreft dan ook erg nieuwsgierig naar hoe er gebruik gemaakt gaat worden van deze mogelijkheden en in welke richting dit zich gaat ontwikkelen.

 


Natick wordt te water gelaten.

Microsoft experimenteert met onderwater datacenters

Koelen is kostbaar

Het hosten van Office 365 en Microsofts andere diensten is gezien de grote hoeveelheid afnemers geen simpele onderneming. Microsoft heeft hier wereldwijd een veelvoud van Datacenters voor ingericht. Een van de grotere kostenposten in het onderhoud van deze datacenters is het koelen van de hier aanwezige servers. Computers, zeker vele ‘high end devices’ dicht op elkaar genereren namelijk een immense hoeveelheid hitte.

Diep is koud

Nu is Microsoft met het oog op duurzaamheid en kostenbesparing aan het experimenteren met ‘onderwater datacenters’. De eerste proef, Project Natick, is ondertussen al achter de rug.


Video: Microsoft Research

Men heeft, ergens voor de kust van Californië een stalen capsule met daarin een ‘minidatacenter’ te water gelaten. Het doel van Project Natick is om te kijken in hoeverre het inzetten van deze onderwater datacenters haalbaar en rendabel is. Een van de grote voordelen van een onderwaterdatacenter is dat ze door het water op een zeer efficiënte en milieuvriendelijke manier worden gekoeld. Verder is het mogelijk om op deze manier de datacenters dicht bij je eindgebruikers te plaatsen – zowat de helft van de wereldbevolking leeft minder dan 200km uit de kust – wat de snelheid van de dienst ten goede komt.

Een goede leerschool

De ervaringen die met Project Natick zijn opgedaan hebben onder andere uitgewezen dat dergelijke onderwater-datacenters snel te bouwen en plaatsen zijn. Handig als er bijv. in noodgevallen snel meer capaciteit nodig is. Naast snel was de ‘unit’ ook bijzonder stabiel, stabiel genoeg om in te zetten voor Azure, Microsoft haar Cloudhosting platform. Verder had de capsule tegen de verwachtingen in erg weinig impact op de omgeving. Microsoft wil in de toekomst nagaan of het mogelijk is om de datacenters ‘zelfvoorzienend’ te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van energie opgewekt door golfslag en getij.

De tijd zal het leren

Of deze experimenten daadwerkelijk tot de implementatie van onderzeese datacenters zullen leiden, daar kunnen we enkel over speculeren. Wel heeft Microsoft aangegeven met de inzichten die Project Natick heeft gegeven al enkele zaken binnen de bestaande diensten te hebben kunnen optimaliseren, zoals bijv. de duurzaamheid van de hardware doordat men heeft geleerd deze beter af te stellen.


Dropbox logo

Office 365 integratie Dropbox

Naast dat je op je desktop natuurlijk gemakkelijk naar een Dropbox map kan opslaan is Microsoft een geruime tijd geleden een samenwerkingsverband aangegaan met Dropbox. Dit heeft als resultaat gehad dat Dropbox en Office 365 nu met elkaar zijn geïntegreerd.

Co-Authoring in Dropbox

Nu was het al enige tijd mogelijk om documenten uit Dropbox in de webapps en in de apps voor tablets en telefoons te openen en van hieruit weer naar Dropbox op te slaan. Naast deze functie is het sinds kort ook mogelijk om vanuit de word webapp van Co-Authoring gebruik te maken in de in Dropbox opgeslagen bestanden.

Co-Authoring is een functie van Office 365 die gebruikers in staat stelt om gelijktijdig aan hetzelfde document te werken.

Integratie met andere ‘Cloud-Drives’

Naast het feit dat Office 365 nu is geïntegreerd met Dropbox, wordt er door Microsoft en derden flink gewerkt aan de verdere integratie met andere aanbieders van Cloud opslag. Dit heeft ertoe geleid dat ook de volgende diensten eenzelfde integratie met Office 365 hebben weten te bereiken: Box, Egnyte, Citrix ShareFile en Edmodo.